In het landschap, de Tolbrug

Het verrees met veel machinaal vertoon in de jaren 2015 tot en met 2017. Een bouwwerk wat als doel heeft om het hoge IJsselwater tegen te houden wanneer het buiten haar oevers treedt. Dit voor het landschap er achter.Maar dat is niet het eigenlijke doel van het bouwwerk wat bij Veessen in de provincie Gelderland is gekomen.

Wanneer de watertoevoer in de IJssel zoveel is dat het niet via de normale loop van IJssel afgevoerd kan worden, dan worden de kleppen in de Tolbrug geopend en kan het water door een leeg en kaal gemaakt landschap stroomafwaarts stromen. Door een speciaal ontworpen en aangelegd hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.Noorden... Om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen is dit bouwwerk bedacht.


Oosten... Ook het landschap wat na deze Tolbrug komt is verandert en dat voor het water.


Zuiden... Waar vroeger een aantal agrarische bedrijven stonden en een genoeglijk weidelandschap was, is het nu leeg en vlak.


Westen... Er is veel veranderd in deze streek en landschap. Niets is zo veranderlijk als de mens en door de mens. In de gevolgen van ons toedoen de klimaatverandering, daarin probeert de mens het hier te verzachten.


Het landschap waar nu de Tolbrug staat is strak, recht en vlak. Een pracht landschap om het ruimtelijk en surrealistisch te bekijken.
(...in vier windrichting hiervoor in het verleden kijken. Het was (is) nog op een medium te bekijken.)

1 maart 2022

Laat hier een reactie achter.

 
 
 
 

Deel deze pagina